1. English
Dewislen llywio safle agored

TraCC

Trafnidiaeth Canolbarth Cymru

 

Amdamoni Ni

Mae Rhanbarth Canolbarth Cymru yn cynnwys canolbarth Cymru o'r ffin â Lloegr yn y dwyrain hyd at arfordir Cymru yn y gorllewin. Mae'n cynnwys awdurdodau lleol Powys, Ceredigion a rhanbarth Meirionnydd yng Ngwynedd. Hefyd, mae'r rhanbarth yn cynnwys rhannau o Barciau Cenedlaethol Bannau Brycheiniog ac Eryri.

Map

 

Beth mae TraCC yn ei wneud?

Bws

Mae TraCC yn dod dyletswyddau priffyrdd a chludiant cyhoeddus y tri awdurdod lleol ynghyd i ddarparu atebion rhanbarthol penodol i faterion trafnidiaeth integredig lleol.

Mae'r Consortiwm yn cynorthwyo Llywodraeth Cynulliad Cymru wrth gyflwyno ei bolis�au trafnidiaeth integredig lleol yn rhanbarthol. Tasg gyntaf arwyddocaol TraCC oedd paratoi ei Strategaeth Cludiant Cyhoeddus Rhanbarthol. Cyflwynwyd y Strategaeth hon i Lywodraeth Cynulliad Cymru ym Mehefin 2003

 

Gweledigaeth TraCC yw:

Tren

"Cynllunio ar gyfer, a darparu mewn partneriaeth, system drafnidiaeth integredig yn Rhanbarth TraCC sy'n hwyluso datblygu economaidd, yn sicrhau mynediad i bawb i wasanaethau a chyfleoedd, cynnal a gwella ansawdd bywyd cymunedol ac yn parchu'r amgylchedd".

 

Sut i gysylltu â  TraCC:

Trafnidiaeth Canolbarth Cymru (TraCC) yw'r consortiwm trafnidiaeth rhanbarthol ar gyfer Canolbarth Cymru. Y mae'n bartneriaeth rhwng tri awdurdod lleol Canolbarth Cymru - Phowys, Ceredigion a Gwynedd.

Sut i gysylltu â TraCC:

Swyddfa TraCC, Cyngor Sir Ceredigion, Canolfan Rheidol, Rhodfa Padarn, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, Ceredigion SY23 3UE. 01545 570881

Dogfennau TraCC

Rhannu'r dudalen hon

Facebook icon Twitter icon email icon

Argraffu

print icon