Partneriaeth Sgiliau Canolbarth Cymru

Partneriaeth Sgiliau Canolbarth Cymru

Mae'r Partneriaeth Sgiliau Canolbarth Cymru yn un o bedair partneriaeth ranbarthol yng Nghymru sy'n gweithio i hybu buddsoddiad mewn sgiliau drwy ddatblygu ymatebion seiliedig ar anghenion lleol a rhanbarthol. Rydym yn gweithio ar draws siroedd Ceredigion a Powys yn cymryd ystyriaeth fanwl o flaenoriaethau Partneriaeth Tyfu Canolbarth Cymru.

Rydym yn partneriaeth sy'n ymdrechu i weithio ar draws y rhanbarth yn pontio'r bwlch rhwng addysg ac adfywio yn y gobaith o greu economi cryf a bywiog.