Toggle menu

Prosiect Bargen Twf Cyntaf Canolbarth Cymru wedi rhoi golau gwyrdd i gam olaf datblygu achosion busnes

22.04.2024 Yn ystod ei gyfarfod ar 19 Ebrill, rhoddodd Bwrdd Tyfu Canolbarth Cymru gymeradwyaeth i'r Achos Busnes Amlinellol ar gyfer prosiect Llynnoedd Cwm Elan. Mae'r penderfyniad hwn yn garreg filltir bwysig i'r Cynllun Twf fel y prosiect cyntaf i symud ymlaen i'r cam nesaf o ddatblygu o dan gymeradwyaeth y Bwrdd.

Gyda'r garreg filltir hon wedi'i chyflawni, mae'r prosiect bellach ar fin symud ymlaen tuag at gwblhau Achos Busnes Llawn gynhwysfawr: y cam olaf hanfodol sydd ei angen i sicrhau cyllid y Cynllun Twf cyn ei weithredu*.

O glywed y newyddion, dyma a oedd gan Martin Driscoll, Uwch-berchennog Cyfrifol prosiect Llynnoedd Cwm Elan a Chyfarwyddwr Gwasanaethau Busnes a Phobl, Dŵr Cymru, i'w ddweud: "Rydym yn falch bod y prosiect wedi cyrraedd cam mor bwysig wrth i ni anelu at greu cyrchfan o'r radd flaenaf yn y Canolbarth. Credwn y bydd yn allweddol o safbwynt cyflawni un o feysydd blaenoriaeth y Fargen Twf, sef cael Cynnig Twristiaeth Gryfach. Nod y prosiect yw gwella'r profiad i ymwelwyr, cynyddu refeniw a chynnal harddwch ac amgylchedd naturiol Cwm Elan. Edrychwn ymlaen at barhau i gydweithio â thîm Bargen Twf Canolbarth Cymru i gael y maen i'r wal."

Dywedodd llefarydd ar ran Bwrdd Tyfu Canolbarth Cymru: "Roeddem yn falch o gymeradwyo'r Achos Busnes Amlinellol ar gyfer y prosiect hwn yn ein Bwrdd yn ddiweddar; carreg filltir gyffrous fel y prosiect cyntaf i gyrraedd y cam hwn gyda Bargen Twf Canolbarth Cymru hyd yn hyn. Yn y cyfnod Achos Busnes Llawn, bydd y gwaith caled yn parhau wrth i'r manylion cyllid a chaffael manwl gael eu cwblhau, a byddwn yn gwneud yr hyn a allwn i weld buddsoddiad y Cynllun Twf yn cael ei ysgogi i'w lawn botensial a denu buddsoddiad i'r rhanbarth i wella a gwella ein cynnig twristiaeth.

"Mae canolbarth Cymru eisoes ar y map o safbwynt gweithgareddau antur awyr agored - ond gallai'r buddsoddiad hwn hybu gwelliannau pellach i'r sector gan sicrhau ar yr un pryd bod cadwraeth a chynaliadwyedd yn parhau'n flaenoriaethau allweddol. 

"Bydd creu cyfleusterau ac asedau newydd yn helpu denu ymwelwyr mwy amrywiol i Ganolbarth Cymru; creu swyddi'n uniongyrchol - yn ogystal ag yn yr economi ymwelwyr ehangach, gan roi mwy o resymau i bobl ymweld â'r Canolbarth ac aros yma, gan gefnogi amrywiaeth fwy o swyddi yn y diwydiant hamdden, manwerthu a lletygarwch yn y rhanbarth."

Cofrestrwch i dderbyn cylchlythyr misol sy'n cynnwys y newyddion diweddaraf am ddatblygiadau Tyfu Canolbarth Cymru, gan gynnwys Bargen Twf Canolbarth Cymru drwy e-bostio tyfucanolbarthcymru@ceredigion.llyw.cymru.

*Nid yw'r penderfyniad i fwrw ymlaen ar hyn o bryd yn gwarantu y bydd cyllid y Cynllun Twf yn cael ei ddyfarnu.

Elan Valley

Rhannu'r dudalen hon

Eicon Facebook Eicon Twitter Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu