Toggle menu

Blaenoriaethau Twf Strategol

Datblygodd y blaenoriaethau twf strategol ar gyfer rhanbarth Canolbarth Cymru ar y cyd er mwyn gwella economi Canolbarth Cymru

Mae economi Canolbarth Cymru yn bodoli mewn cydbwysedd bregus iawn, gyda nifer o ddiwydiannau a sectorau yn rhyng-ddibynnol ar ei gilydd oherwydd gwneuthuriad strwythurol cyfredol ei daearyddiaeth naturiol ac economaidd.

Bydd tyfu economi Canolbarth Cymru yn gofyn am ymagwedd gadarn, cyson, â ffocws er mwyn creu twf economaidd ystyrlon. Fodd bynnag, rhaid i dwf o'r fath fod yn sensitif i'w amgylchedd cymdeithasol a naturiol trwy ddilyn dull gweithredu cytbwys. Dull gweithredu cytbwys nad yw'n buddsoddi mewn cyfle yn unig, ond un sydd hefyd yn rhoi sylw i wendidau strwythurol sylfaenol ochr yn ochr â chyfleoedd twf, gan gynyddu uchelgais ochr yn ochr â lleihau anghydraddoldeb.

Blaenoriaethau Twf Strategol

Isod ceir dolenni i'r Gweledigaeth ar Gyfer Tyfu Canolbarth Cymru Cynllun Economaidd Strategol a Map Ffordd y Fargen Twf

GWELEDIGAETH AR GYFER TYFU CANOLBARTH CYMRU Cynllun Economaidd Strategol a Map Ffordd y Fargen Twf (PDF) [1MB]

Rhannu'r dudalen hon

Eicon Facebook Eicon Twitter Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu