Toggle menu

Portffolio Bargen Twf Canolbarth Cymru

Isod mae golwg gryno ar bob un o'r cynigion a'r rhaglenni prosiect sy'n cael eu datblygu i'w hystyried i'w hariannu gan Fargen Twf Canolbarth Cymru. Mae'r cynigion yn ymdrin â nifer o themâu sydd wedi'u nodi o dan y meysydd blaenoriaeth twf strategol a amlinellwyd yn y Weledigaeth ar gyfer Tyfu Canolbarth Cymru.

Rhaglenni

Rhaglen Digidol Bargen Twf Canolbarth Cymru
Rhaglen Safleoedd & Eiddo Bargen Twf Canolbarth Cymru

 

Prosiectau

Gwybodaeth am Adfer i lywio Camlas Trefaldwyn Cymru
Gwybodaeth am Campws Gweithgynhyrchu Uwch Canolbarth Cymru
Gwybodaeth am Ganolfan Arloesi Gweithgynhyrchu Bwyd
Gwybodaeth am Canolfan Sbectrwm Genedlaethol
Gwybodaeth am Cwm Elan
Gwybodaeth am Cynefin: Calon Werdd Cymru
Gwybodaeth am Datblygiad Harbwr Aberaeron
Gwybodaeth am Parc Arloesi Dyfodol Gwyrdd
Gwybodaeth am Tir Glas
 

 

Rhannu'r dudalen hon

Eicon Facebook Eicon Twitter Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu