Toggle menu

Datrysiadau Busnes Cynaliadwy Canolbarth Cymru: Lleihau allyriadau a chostau

Ar 11 Mawrth, cynhaliwyd digwyddiad ar gyfer busnesau Canolbarth Cymru ‒ i edrych ar ffyrdd o leihau allyriadau nwyon tŷ gwydr a chostau ynni

Nod y digwyddiad oedd rhoi cyfle i fusnesau Canolbarth Cymru ddod ynghyd i siarad am yr hyn sydd ei angen arnynt yn y dyfodol i leihau allyriadau nwyon tŷ gwydr a chostau ynni.

Dyma gyflwyniadau o'r digwyddiad:

Sustainable business solutions in Mid Wales Image 2
 
Sustainable business solutions in Mid Wales Image 3 Group discussions

 

Rhannu'r dudalen hon

Eicon Facebook Eicon Twitter Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu